Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn kỹ thuật

CETECH cung cấp các dịch vụ Tư vấn, thiết kế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, trong đó chuyên sâu về  lĩnh vực Cơ Điện (M&E) cho các công trình xây...